Novosti

International Olympiad for Master’s degree applicants «Mastersium»

International Olympiad for Master’s degree applicants «Mastersium»

by Marjan Milošević -
Number of replies: 0

Međunarodna onlajn-olimpijada, čiji uspešni učesnici stiču pravo na školarinu za master studije na Don-State univerzitetu, odvija se u dve faze, sa početkom 17. februara 2023.

Svi detalji o samom takmičenju, oblastima, uslovima i načinu prijave, nalaze se u flajeru u prilogu.