Novosti

Učešće u anketi za projekat DigiPsiRes

Učešće u anketi za projekat DigiPsiRes

by Marjan Milošević -
Number of replies: 0

Poštovani studenti, 

Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju "Psihološka i digitalna rezilijentnost/otpornost studenata"
u okviru Erazmus+ projekta ,,Osnaživanje digitalne i psihološke rezilijentnosti studenata putem vršnjačkog umrežavanja u onlajn okruženju u kriznim situacijama'’ – DigiPsyRes. 
Više o samom projektu možete pročitati na https://digipsyres.kg.ac.rs/about/ 

Cilj ovog istraživanja je identifikacija i analiza studentskih psiho-socijalnih potreba i poteškoća u obrazovanju na daljinu u vremenima krize, kao i percepcije studenata o univerzitetskoj podršci neophodnoj za ojačavanje psihološke rezilijentnosti/otpornosti i sveukupnog psihičkog zdravlja.

Pored Univerziteta u Kragujevcu u projektu učestvuju Univerzitet u Fođi (Italija) i Univerzitet Kazimir Veliki u Bidgošču (Poljska).

Nadamo se da ćete izdvojiti vreme da učestvujete, iako su ispitni rokovi u toku.
Anketa je anonimna. Odgovori se ni na koji način ne povezuju sa adresom e-pošte onoga ko upitnik popunjava. 

Unapred zahvaljujemo na saradnji.

Da biste učestvovali, molimo kliknite na link ispod 

S poštovanjem,

Istraživački tim DigiPsyRes projekta