Pravila sajta

Sistem za elektronsko učenje (u nastavku Sistem) predstavlja on-lajn podršku nastavi.

Kao korisnik sistema imate prava na:

·         pristup kursevima koji odgovaraju predmetima Vašeg studijskog programa

·         aktivno učešće u kreiranju on-lajn sadržaja prema zahtevima studijskog programa (učešće u forumima, rešavanje testova, postavljanje radova i sl.)

·         komunikaciju sa drugim učesnicima kurseva, odnosno korisnicima Sistema putem mehanizama samog Sistema

·         tehničku podršku od strane administracije Sistema

·         očuvanje ličnih podataka

Kao korisnik Sistema u obavezi ste da:

·         čuvate u tajnosti svoje pristupne parametre (korisničko ime i lozinku)

·         prijavite administraciji Sistema bilo kakve nedostatke Sistema ili incidente koji narušavaju regularan rad

·         poštujete autorska prava (po pitanju korišćenja sadržaja kojima nije naveden autor, postavljanja linkova na softvere ili samih softvera koji nisu legalni)

 

Strogo je zabranjeno korišćenje Sistema u  cilju slanja neželjene pošte, provokacije drugih korisnika, širenja dezinformacija, komercijalno oglašavanje i slično.

 

Zloupotrebe Sistema povlače mere suspenzije, odnosno trajnog ukidanja naloga.

 


Последња измена: уторак, 12. децембар 2023, 12:57