Novosti

2024 Letnji istraživački program na Univerzitetu Delaver - SAD

2024 Letnji istraživački program na Univerzitetu Delaver - SAD

by Marjan Milošević -
Number of replies: 0

Letnji istraživački program omogućava mladim istraživačima pristup naučnim kapacitetima Univerziteta Delaver. Prevashodno je namenjen istaknutim studentima završnih godina osnovnih studija i studentima master-studija zainteresovanim za doktorske studije u inostranstvu.

Oblasti su:

- Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
- Računarske nauke
- Mašinstvo
- Primenjena matematika i statistika
- Fizika i astronomija

Više informacija o programu, načinu apliciranja i rokovima, može se pronaći na oficijelnoj strani programa: https://www.eecis.udel.edu/~arce/partnerships/summerprogram/

U prilogu ove poruke nalazi se letak sa osnovnim podacima, kao i lista profesora koji učestvuju u ovogodišnjem programu.