Novosti

Anketa za studente - projekat Cyber Pathways for Women

Anketa za studente - projekat Cyber Pathways for Women

by Marjan Milošević -
Number of replies: 0

U okviru projekta Sajber putevi za žene (eng. Cyber Pathways for Women) za Republiku Srbiju (CPW/Serbia) kao deo Programa digitalizacije i otpornosti kritične infrastrukture (engl. The Critical Infrastructure Digitalization and Resilience), sprovodi se istraživanje o socio/kulturnim normama i stereotipima koji sprečavaju raznovrsniju radnu snagu u oblasti sajber bezbednosti.

Anketa sadrži 20 pitanja na koja se lako i brzo odgovara uz pomoć računara ili mobilnog telefona. Anketa je potpuno anonimna!

Anketi možete pristupiti jednostavnim klikom na link: ISTRAŽIVANJE