Изборни предмет на 2. години студијског програма Мехатроника.