Изборни предмет на 4. години студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Индустријска електроенергетика.