Upoznavanje sa upotrebom različitih operativnih sistema, sa njihovom unutrašnjom organizacijom, funkcijama, mogućnostima, karakteristikama... kroz 12 aspekata, u IV semestru studija, sa fondom časova 2+2...