Обавезни предмет на 3. години студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, модули Индустријска електроенергетика и Електроенергетски системи.