Novosti

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

napisao/la Marjan Milošević -
Broj odgovora: 0

На основу препорука Владе Републике Србије и Универзитета у Крагујевцу поводом појаве вируса COVID-19, почев од 16. марта 2020, активности на ФТН Чачак ће се организовати на следећи начин:

1. Наставни материјали тематских јединица за предавања и вежбе са пропратним упутствима и појашњењима, чија је обрада планирана за наредни период биће доступни преко система за електронско учење. Инструкције на седмичном новоу студенти ће добити од предметног наставника. 

2. Планирани колоквијуми за наредне две седмице се одлажу.

3. Консултације са студентима одржаваће се електронским путем.

4. Број предиспитних поена по основу присуства предавањима и вежбама ће бити признат.

5. Планиране одбране дипломских и мастер радова организоваће се уобичајено.

6. Планиране студентске ваннаставне активности се одлажу.

7. Све службе на Факултету ће радити према уобичајеном радном времену и биће на располагању студентима.

О ДАЉЕМ ТОКУ ОДВИЈАЊА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ БИЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТЕНИ У СКЛАДУ СА НАРЕДНИМ ОДЛУКАМА И ИНСТРУКЦИЈАМА ВЛАДЕ СРБИЈЕ.

Колегијум Факултета техничких наука у Чачку