Novosti

Šalter za uplate u holu FTN

 
Picture of Marjan Milošević
Šalter za uplate u holu FTN
by Marjan Milošević - Saturday, 9 February 2019, 8:09 AM
 

U holu Fakulteta tehničkih nauka otvoren je šalter za sve vrste uplata.

Plaćanja na novootvorenom uplatnom mestu mogu se obaviti svakog radnog dana u terminu od 9 do 14 sati.

Uplatno mesto je otvoreno u skladu sa ugovorom FTN i platne institucije PaySpot, koja je rešenjem Narodne banke Srbije br.54 od 17.05.2016.god. dobila dozvolu za pružanje platnih usluga.