Novosti

Šalter za uplate u holu FTN

Šalter za uplate u holu FTN

napisao/la Marjan Milošević -
Broj odgovora: 0

U holu Fakulteta tehničkih nauka otvoren je šalter za sve vrste uplata.

Plaćanja na novootvorenom uplatnom mestu mogu se obaviti svakog radnog dana u terminu od 9 do 14 sati.

Uplatno mesto je otvoreno u skladu sa ugovorom FTN i platne institucije PaySpot, koja je rešenjem Narodne banke Srbije br.54 od 17.05.2016.god. dobila dozvolu za pružanje platnih usluga.